Liiketoiminta

Osaamiseni

JuhaMinulla on syvä ymmärrys erilaisten liiketoimintojen olennaisista rakenteista. Erityisosaamistani on vankka käytännön kokemus useista liiketoiminnan alueista kuten tietotekniikasta, myyntityöstä, logistiikasta sekä tiiviistä yhteistyöstä talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa. Kaikista näistä ammennan toimiessani konsulttina.

Vahvuuteni

Systeemiälykkyys eli kykyni havaita nopeasti minkä tahansa toiminnan olennaisimmat lainalaisuudet on johtanut pitkiin asiakassuhteisiin. Autan yrityksissä toimivia oman alansa ammattilaisia löytämään ratkaisuja työssään kohtaamiinsa haasteisiin.

Systeemiäly on erittäin hyödyllinen ominaisuus myös projektityöskentelyssä. Yhdistäessäni sen vahvaan tiedonhallinnan järjestelmien ymmärrykseeni vapautan asiakkaani keskittymään heille olennaisiin asioihin.

Tilanneherkkyyteni ihmissuhteissa ja henkilökohtaisten motivaatioiden ymmärtäminen auttaa eri intressiryhmien kanssa työskentelemisessä sekä muutosprosessien läpiviemisessä.

”Systeemiäly yhdistää inhimillisen herkkyyden insinööriajatteluun, joka tarttuu maailmaan muuttaakseen sitä.” – Esa Saarinen

Tavoitteeni

Haluan tuottaa ihmisille selkeitä ja intuitiivisia työkaluja, jotka auttavat heitä olemaan oman ydinosaamisalueensa huipulla. Pyrin auttamaan heitä saavuttamaan omat tavoitteensa helpommin ja paremmin. Haluan oppia ja ymmärtää uusia asioita sekä kehittää osaamistani. Siten pystyn myös paremmin auttamaan muita ratkaisemaan ongelmansa.

“No one is useless in this world who lightens the burdens of another.” – Charles Dickens

Palveluni

Tyypillisin palvelukonseptini on olla mukana projekteissa tukemassa liiketoiminnan edustajien ja tietojärjestelmien toimittajien välistä kommunikaatiota. Selkeä näkemys asioiden keskinäisistä vaikutussuhteista auttaa tunnistamaan ja kytkemään toisiinsa olennaisia asioita järjestelmiä integroitaessa tai siirryttäessä järjestelmästä toiseen.

Lisäksi rakennan täsmätyökaluja esimerkiksi raportointiin laajentamaan järjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämistä. Ne voivat myös kattaa toimintoja, jotka jäävät järjestelmäratkaisujen ulkopuolelle. Työkaluja voivat olla vaikkapa loppukäyttäjille tarkoitettu Excel-taulukkolaskentasovellus tai kahta järjestelmää integroiva automatisoitu PowerShell-prosessi.

Usein myös mentoroin asiakkaan edustajia heidän etsiessään parhaita toimintatapoja tai pyrkiessään ratkaisemaan yksittäisiä ongelmia. Autan heitä tunnistamaan olennaiset asiat ja löytämään heille toimivan ratkaisumallin.

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” – Albert Einstein

Yritykseni

Noro Consulting Oy (NCO) on vuonna 1991 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva yhden miehen yritys toimialanaan tietotekniikkaan liittyvä liiketoiminnan konsultointi. NCO tuottaa ainoastaan asiantuntijapalveluja ja on täysin riippumaton laite- ja ohjelmistotoimittajista.

Asiakkaani

Tyypillisin asiakkaani on suuren monikansallisen yrityksen Suomen tytäryhtiö. Asiakasyritysten toimialoja ovat mm. lääkkeiden valmistus ja markkinointi, tilintarkastus ja konsultointi sekä raskas teollisuus. Palveluprofiilini vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten voin parhaiten auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.