Osaaminen ja palvelut

Taustana kokemus myyntityöstä siirryin tietotekniikan alalle jo 80-luvun puolivälissä. Työtehtävieni kautta olen hankkinut mittavan kokemuksen tietotekniikan lisäksi myyntityöstä, taloushallinnosta, budjetoinnista, logistiikasta ja ostotoiminnasta. Historiastani johtuen pystyn tarjoamaan asiakkailleni palveluja paljon tietotekniikkaa laajemmasta perspektiivistä.

NCO:n palvelut ovat vuosien kuluessa kehittyneet pois tukitoimintapainotteisesta ja enemmän liiketoiminnan ohjausta tukevien toimintojen kanssa työskentelyyn. Kokemuksen karttuminen projekteissa liiketoiminnan eri alueilla on muokannut palvelujani vastaavasti.

Pääsääntöisesti toimin asiakkaan kanssa tehtävän vakiopäiväsopimuksen puitteissa. Sopimus takaa asiakkaalle tietyn määrän päiviä, jolloin olen heidän käytettävissään. Lisäksi on asiakkaita, joille tehdään yksittäisiä toimeksiantoja. Asiakkaani ovat yksinomaan yrityksiä.

Projektipäällikkö tai asiantuntijana projektissa

Tämä on ehkä eniten asiakkaitteni hyödyntämä palvelu. Varsinkin kansainvälisissä konserneissa on lukuisia projekteja, joihin tarvitaan liiketoiminnan ja tietotekniikan eri osa-alueiden osaamista. Lisäksi asioiden tarkastelemisessa ja suunnittelussa on erityisen hyödyllistä olla mukana ulkopuolinen, jolla ei ole omia organisaatioon liittyviä intressejä, mutta joka tuntee yrityksen liiketoiminnan ja paikallisen ympäristön vaatimukset.

Hyvin usein asiakkaani hyödyntävät mittavaa kokemustani projektien ulkopuolellakin. Olen usein mukana palavereissa asiakkaan tukena auttamassa huomioimaan osatekijöitä, jotka eivät välttämättä ole suoranaisesti osallistujien ydinosaamisen piirissä.

Sovellusratkaisut

NCO ei ole varsinainen ohjelmistotuottaja eikä myy valmisohjelmistoja. Sovellukset tehdään kulloinkin tiettyyn tarkoitukseen. Niiden ylläpito ja versioiden uudistus tapahtuu normaalisti sopimus- tai tuntiveloitusperusteisesti. Työkaluna on useimmiten Microsoft Excel tehtäessä loppukäyttäjille tarkoitettuja ratkaisuja. Automaatiosovellukset tehdään tapauksesta riippuen joko AutoIt tai Windows Scripting -ohjelmointina. Lisäksi on tehty myös pienimuotoisia web-sovelluksia PHP:llä.

Esimerkkejä tehdyistä Excel-ratkaisuista, joista suurin osa on monen käyttäjän järjestelmiä konsolidointiominaisuuksin:

 • poimitaan tietoja suurista järjestelmistä muokattaviksi raporteiksi (lukuisia)
 • dynaamiset lomakkeet tiedonkeruuseen (lukuisia)
 • vuosibonusten laskenta ja konsolidointi
 • budjettiperustainen palkankorotusten laskenta monitasoisessa organisaatiossa
 • lomien ja sairauspoissaolojen seurantajärjestelmät
 • sovellus keskitettyyn hinnoitteluun ja tarjousten tekemiseen
 • käyttäjätunnistuksella varustettu tapahtumien seurantaloki automatisoidulla salakirjoitetulla varmistuksella
 • pientarvikevaraston seuranta

Yksittäisiä sovelluksia eri tarkoituksiin. Jotkut näistä sovellukset toimivat palvelinlaitteilla ajastettuina ilman käyttäjien vuorovaikutusta:

 • tiedostomuotojen muutos ja siirto järjestelmien välillä (lukuisia)
  • tekstitiedostoista html-muotoon
  • tulostusraporteista tietokantamuotoon
 • verkkoon kirjautumisen yhteydessä työasemalle tehtäviä toimenpiteitä
  • automatisoidut ohjelmistoasennukset
  • työaseman asetusten muuttaminen ja/tai seuranta
 • digikuvien hakeminen kameran muistikortilta ja esiprosessointi
 • automaattinen tiedon varmuuskopiointi USB-muistitikulle

Second level support

Suorassa loppukäyttäjätuessa tarvitaan usein tuettavalle näkymätöntä toisen tason lisätukea selvittämään erityisen hankalia tapauksia. Pitkä kokemukseni loppukäyttäjien tukemisesta, tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja verkoista sekä tottumus lisätiedon hankintaan auttaa ensimmäisen tason tukihenkilöitä palvelemaan asiakkaitaan tehokkaammin.

Kouluttaminen

Markkinoilla on lukuisia palvelutoimittajia, jotka tarjoavat korkealaatuista koulutusta yleisistä aiheista. Tyypillisesti kuitenkin kouluttautumismahdollisuuksia ei joko aktiivisesti tarjota yrityksissä tai niihin ei tunneta kiinnostusta, koska ongelmat koetaan varsin yksilöllisiksi. Palveluni kattaa koulutustarpeen kartoituksen ja mikäli valmiista kursseista ei löydy sopivia, niin voidaan laatia täsmäkoulutusta erityistarpeisiin.

Sisältönä voi olla esimerkiksi taulukkolaskennalla tehdyn sovelluksen käyttäminen ja lisäksi yleistä taulukkolaskentaohjelman käytöstä ja toiminnallisuudesta. Tarpeesta riippuen kuulijakuntana voi olla joko loppukäyttäjät tai yrityksen oma IT-henkilökunta. Voin jopa kouluttaa valituista loppukäyttäjistä yritykselle omat ensimmäisen tason tukihenkilöt.

Muita palveluja

Minulla on vankka kokemus Windows-pohjaisten lähiverkkojen ja Lotus Notes/Domino -ympäristöjen hallinnoimisesta. Joskus toimenkuvaan on kuulunut myös toimiminen yhteyshenkilönä muiden ympäristöjen kuten AS/400, unix, IBM Mainframe yms. vastaavien pääkäyttäjien kanssa.

Tuen asiakasta kaikissa IT-järjestelmien hankinnan ja hallinnan vaiheissa. Annan asiakkailleni puolueettoman tuen kanssakäymisessä laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Tämä auttaa erityisesti monitoimittajaympäristöissä, joissa eri toimittajien vastuualueiden rajaaminen saattaa olla vaikeaa. Lisäksi palvelua voidaan käyttää tukemaan IT-projekteissa oman toimen ohella toimivia henkilöitä, joilla ei itsellään ole varsinaista tietoteknistä asiantuntemusta. Esimerkiksi lähiverkon toteutusprojekteissa palvelu kattaa avun suunnittelusta palvelujen käyttöönottoon (tiedostojen ja kirjoitinten jakaminen sekä tietoliikenneyhteydet yms).

Motto: Mieli on kuin laskuvarjo. Se toimii parhaiten avoimena.